Over de MuseumDepotShop

Ontzamelen steeds meer top of mind

Nederlandse musea zijn zich in toenemende mate aan het voorbereiden op het afstoten van de D-collectie. Het gebruik van de afstotingsdatabase.nl laat dit ook zien. De vuistregel van de sector stelt dat 10 tot 15% van de objecten in depot vallen onder de D-categorie. Dat houdt in dat er de komende jaren enige miljoenen objecten afgestoten zouden kunnen worden. De meeste musea zijn niet organisatorisch ingericht om deze objecten, na het doorlopen van de LAMO-procedure, te verkopen. Alleen al de gehele logistieke en financiële afhandeling van een dergelijk ontzameltraject vergt een enorme inspanning van het museum.

MuseumDepotShop

Art & facts heeft daarom het initiatief genomen om de MuseumDepotShop te starten. Het betreft een webwinkel ondergebracht in een stichting, waar musea hun objecten kunnen aanbieden. Musea kunnen kiezen uit twee opties:

  1. de gehele afhandeling doen zij zelf vanuit de eigen depots;
  2. Art & facts verplaatst de objecten naar haar depots en verzorgt verder het gehele traject van verkoop en verzending.

De MuseumDepotShop stelt in overleg met de musea de verkoopprijs vast, mogelijk gebruikmakend van taxateurs.

Opbrengst voor musea

De musea krijgen via de MuseumDepotShop een aantal voordelen. Naast de ruimtebesparing in eigen depot en het verkrijgen van opbrengsten uit verkoop, wordt het museum geïntroduceerd in de huiskamer van de koper. Want wat gebeurt er als iemand via MuseumDepotShop een object verkrijgt? De koper koopt naast het object ook zijn geschiedenis. Het object is centraal in de “story telling” die bij het object hoort. De koper toont dat object met enige trots aan bezoekers en vertelt erover. En zo komt het museum in de huiskamer van de koper.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom onze webwinkel? Meldt u zich dan aan bij onze mailinglijst.

Als u ook interesse heeft om erfgoederen via deze stichting te verkopen, kunt u contact opnemen.

© MuseumDepotShop 2019